ZŠ a MŠ Vojkovice

Úvod  |  Základní škola  |  Mateřská škola  |  Jídelníček  |  Kontakt

Aktuálně
O základní škole
Dokumenty
Projekty
Plán akcí na školní rok
Režim školy
Prázdniny
Školní družina
Recyklohraní, sběr papíru
Fotogalerie ZŠ

O základní škole

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová - ředitelka školy

Učitelé - rozdělení tříd pro školní rok 2017 / 2018

Mgr. Jana Jelínková - třídní učitelka - I. třída - 1. ročník
Mgr. Marta Staňková - třídní učitelka - II. třída - 2. a 3. ročník
Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová - třídní učitelka - III. třída - 4. a 5. ročník
Mgr. Alena Sokolová - netřídní učitelka

Oblast výchovného poradenství

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová - výchovný poradce
Mgr. Alena Sokolová - metodik prevence sociálně patologických jevů

Školní družina

Mgr. Alena Sokolová - vychovatelka
Hana Judasová - vychovatelka

Techničtí zaměstnanci školy

Jaroslava Luklová - školnice
Jiří Večeřa - topič, školník